Ống dẫn PU được sử dụng cho nhiều ngành khác nhau với tính năng khá đa dạng.

Ống dẫn PU chịu áp lực - kháng xé   Ống PU dẫn mực trong chuyền in 

Ống dẫn PU chịu áp lực - kháng xé

 Ống PU dẫn mực trong chuyền in

 Lô trục lăn sơn chịu dung môi   Trục nhựa PU dùng cho ngành tôn 

 Lô trục lăn sơn chịu dung môi

 Trục nhựa PU dùng cho ngành tôn
@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.