PU được sử dụng làm các chi tiết trong máy móc. Trong đó có khớp nối với kích thước, hình dáng, độ cứng, yêu cầu kỹ thuật khác nhau.@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.