Ống dẫn PU được sử dụng cho nhiều ngành khác nhau với tính năng khá đa dạng.

Ống dẫn PU chịu áp lực - kháng xé   Ống PU dẫn mực trong chuyền in 

Ống dẫn PU chịu áp lực - kháng xé

 Ống PU dẫn mực trong chuyền in@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.